Vánoce

Vánoce jsou křesťanskými svátky spojenými s oslavou narození Ježíše Krista. Slovo „Vánoce“ pochází z německého „Weihnachten“ – svaté noci. Předzvěstí samotných Vánoc je doba adventní (z latinského slova „adventus“ nebo-li příchod). Advent je čtyřtýdenní předvánoční doba, během které si věřící připomínají blížící se oslavu Kristova narození, ale také začátek nového církevního roku. Rozděluje se na čtyři neděle před vánoci. První je železná, druhá stříbrná, třetí bronzová a poslední před Vánoci zlatá. V průběhu adventu mají svátek někteří důležití svatí, patří mezi ne například sv. Ondřej (30. listopad), sv. Barbora (4. prosinec), sv. Mikuláš (6. prosinec) a sv. Lucie (13. prosinec).

K symbolům Adventu patří zejména adventní věnec. Ten je již od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. Bible mluví o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván, a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus.

Vrcholem oslav Vánoc je v Česku Štědrý den, resp. Štědrý večer. Ten však ve skutečnosti do křesťanských Vánoc nepatří. Štědrým večerem je zakončeno adventní a postní období. Štědrovečerní večeře má proto slavnostní ráz, ačkoli je ještě složena z postních jídel. Následující půlnoční mše je pak v podstatě pozůstatkem noční vigilie, která původně předcházela všem významným křesťanským svátkům (zdroj: Wikipedia). Zvyk předávat si na Štědrý večer dárky je poměrně nový. Jeho historie se datuje asi do 19. století.

Vánoční svátky začínají dnem narození Páně, tedy 25. prosince na Boží hod vánoční (v občanském kalendáři označený jako „1. svátek vánoční“). O den později, 26. prosince, se slaví svátek sv. Štěpána („2. svátek vánoční“), který byl prvním z mučedníků ukamenovaných pro víru v Krista.

Šestého ledna se slaví slavnost Zjevení Páně, svátek Tří králů. Dle tradic se toho dne přišli poklonit právě narozenému Ježíšovi do Betléma tři mudrci, kteří mu přinesli dary. Tradice postupem času udělala z mudrců krále. Neděli následující po slavnosti Zjevení Páně se slaví Křest Páně, kdy vánoční období v rámci církevního roku končí.

V současnosti se starobylý a původ Vánoc a jejich duchovní rozměr vytrácí. Do značné míry se stávají zkomercionalizovanými svátky konzumu. Ale jen pro ty, kteří těmto pozlátkům podlehnou.